" "
  • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, Địa chỉ giao hàng, Số điện thoại di động, Ngày sinh, Giới tính

Đối với các giao dịch thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến, Chúng tôi không lưu trữ thông tin Số tài khoản, số thẻ ngân hàng của khách hàng, những thông tin này sẽ được cổng thanh toán lưu trữ để phục vụ việc đối soát giao dịch.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin;

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Giao hàng cho quý khách đã mua 

Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web  của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng (nếu có sau này); xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách;

  1. Thời gian lưu trữ thông tin;

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu .

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh có uy tín của chúng tôi (VD: Chuyển phát nhanh Bưu điện,.. ) để có thể giao hàng cho quý khách.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
 

Đơn vị chủ quản: Hộ kinh doanh Vương Khả Việt

Trụ sở: 352 Minh Khai - Hai bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0961 82 0011 | Email: centosy@gmail.com

Mã số thuế: 8614476194 Ngày cấp: 22/11/2019 Nơi Cấp: Phòng tài chính kế hoạch - UBND Quận Hai Bà Trưng